TRAININGEN HERVAT

Kevin Franssens heeft de trainingen terug hervat na een inactiviteit van 2 maanden. De laatste wedstrijd dateert voor hem van 30 oktober 2016, toen moest hij de wedstrijd tegen Daring Huvo Jeuk halfweg  staken na een trap op de enkel. 
Kevin Franssens heeft eveneens zijn huidige verbintenis verlengd met één seizoen.