NIEUWE OVEREENKOMSTEN - UPDATE

De sportief verantwoordelijke Benny Thijs heeft de afgelopen dagen enorm veel tijd en energie gestoken met het maken van nieuwe overeenkomsten mbt de huidige spelerskern.

Het algemeen bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk.

De volgende spelers hebben dan ook een nieuwe overeenkomst bereikt:

Daan Borghs; Mathias Stoffelen; Bram Valkeners; Jordy Abrams; Mahmoud Agounad; Wout Mathijs; Lennert Bormans en Jasper Roussard.

De volgende dagen zit Benny nog met enkele spelers van de huidige spelerskern en met nieuwe spelers aan de onderhandelingstafel.